Wybór rodzaju finansowania to dy­le­mat wielu firm ko­rzy­sta­ją­cych przy za­ku­pie środ­ków trwa­łych z ob­ce­go fi­nan­so­wania. Za­rów­no le­asing jak i kre­dyt u­moż­li­wia fir­mie szyb­kie po­zy­ska­nie...

CZYTAJ WIĘCEJ
aaa
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-04-30
USD 3,4868 -0,39%
EUR 4,2204 -0,13%
CHF 3,5236 -0,20%
GBP 4,7888 -1,01%
Wspierane przez Money.pl

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2018-04-27
WIBID 3M 1,50 +0,00%
WIBOR 3M 1,70 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,33 -0,30%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-05-01 10:40)
WIG 59932.46 +0,61%
WIG20 2291.87 +0,68%
mWIG40 4571.37 +0,01%
sWIG80 14120.5 +0,71%
Wspierane przez Money.pl

Leasing czy Kredyt?

Wybór rodzaju finansowania to stały dylemat wielu firm korzystających przy zakupie środków trwałych z obcego finansowania. Zarówno leasing jak i kredyt umożliwia firmie szybkie pozyskanie środków na zakup sprzętu, który w danej chwili jest niezbędny do wykonywania lub rozszerzenia działalności. Co wybrać? Leasing czy kredyt? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta jak mogło by się wydawać. Zależy ona od wielu czynników takich jak: aktualna sytuacja finansowa firmy, oczekiwane warunki spłaty „pożyczki” (okres, wysokość raty, możliwość sezonowego dostosowania rat), oczekiwana wysokość opłaty wstępnej, możliwość wcześniejszego zakończenia umowy, procedura zawierania umowy, miejsce rejestracji pojazdu i związana z tym wysokość podatków drogowych, itd.itd

Bez poznania wyżej wymienionych (a także wielu innych) kryteriów i oczekiwań ze strony klienta trudnym jest, a być może nawet niemożliwym jednoznaczne określenie, która z form finansowania jest lepsza: kredyt czy leasing. Szukając odpowiedzi na to pytanie warto poznać choćby podstawowe cechy obu form finansowania w teorii. Jeśli chodzi o stronę praktyczną to, jeśli sami nie mamy wystarczającej wiedzy i doświadczenia lepiej pozostawić ją fachowcom.

Na rynku funkcjonuje wiele firm leasingowych i banków, za pośrednictwem których możemy sfinansować potrzeby inwestycyjne. Decydując się na finansowanie należy mądrze wybrać zarówno rodzaj finansowania jak i samą firmą oferującą usługę. Od tego bowiem zależy przyszły poziom naszego zadowolenia z dokonanej transakcji.


Rodzaje finansowania

Leasing operacyjny
to znana od lat i jeśli chodzi o leasing najczęściej wybierana forma finansowania zakupów środków trwałych. Do jego największych zalet zaliczyć można: szybkość uzyskania decyzji, stosunkowo małą ilość wymaganych dokumentów, korzyści podatkowe wynikające z możliwości zaliczenia w koszty opłat miesięcznych.

Warto wiedzieć: przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu jest firma leasingowa i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych; umowy leasingu operacyjnego mają minimalne okresy trwania (decyduje stawka amortyzacji przedmiotu leasingu); umowa kończy się wykupem sprzętu, który to wykup uzależniony jest od: stawki amortyzacji sprzętu oraz okresu trwania umowy leasingowej; umowę leasingową można skrócić lub zakończyć wcześniej, ale z zachowaniem minimalnego okresu jej trwania; VAT rozliczany jest miesięcznie.


Leasing Finansowy
to rzadziej wybierana przez przedsiębiorców forma finansowania w leasingu. Najważniejszą jego cechą jest fakt, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy i to on (a nie firma leasingowa) dokonuje odpisów amortyzacyjnych w czasie trwania umowy. W leasingu finansowym w koszty zaliczymy mniejsze kwoty (w porównaniu do l. operacyjnego), ale ma on również swoje zalety.

Warto wiedzieć: w leasingu finansowym nie obowiązują minimalne okresy trwania umowy, tak jak to jest w l. operacyjnym; umowa kończy się symboliczną opłatą za przeniesienie prawa własności sprzętu; odpisy amortyzacyjne dokonuje leasingobiorca; VAT od całej transakcji płatny jest na początku umowy wraz z opłatą wstępną (zatem możemy odzyskać cały VAT już na początku umowy); umowę można skrócić i zakończyć wcześniej (zazwyczaj jednak trwa ona nie mniej. 6 m-cy)


Kredyt bankowy
(na zakup pojazdów) to również bardzo popularna wśród przedsiębiorców forma finansowania zakupu. Czynniki takie jak np. rocznik, wartość pojazdu, czy źródło pochodzenia pojazdu decydują o procedurze oraz ilości wymaganych dokumentów.

Warto wiedzieć: w kredycie nie obowiązują minimalne okresy trwania umowy; bywa jednak, że bank „narzuca” okres trwania umowy ze względu na zdolność kredytową kredytobiorcy; umowę zawsze można skrócić lub zaciągnięty kredyt spłacić wcześniej( zazwyczaj wiąże się to z koniecznością zapłacenia niedużej prowizji); kończąc umowę wcześniej spłacamy tylko pozostały do spłaty kapitał, a odsetki są w 100% anulowane; przy umowie kredytowej cały VAT odliczyć można od razu na początku; w zdecydowanej większości przypadków bank wymaga pełnego ubezpieczenia sprzętu (OC, AC);na polisie AC ustanawiana jest cesja na rzecz banku; umowa przewłaszczenia jest dla banku dodatkowym zabezpieczeniem, które samo w sobie jest dla kredytobiorcy mniej uciążliwe niż do niedawna jeszcze stosowane zastawy rejestrowe.